Bli med på laget !

__Det kan vel trygt seiast at historia er sjølve grunnlaget for heile vår kultur, både nasjonalt og lokalt. Difor er det så viktig å ta vare på dette grunnlaget og gjera det ålment kjent. Det ligg styrke i eit samfunn som med ein felles bakgrunn arbeider for betre å forstå sitt opphav og utviklinga fram mot dagens raskt skiftande tilhøve.

__Heidal har rike tradisjonar innan gards- og seterbruk, handverk, kulturliv -ikkje minst musikk og dans- og har heilt opp til våre dagar hatt ein levande forteljartradisjon som må registrerast og bergast for ettertida. Her ligg det både lærerike og morosame oppgåver, ikkje minst for ungdom med interesse bl.a. for videoproduksjon. Registrering av kulturminner og arkeologiske funn er og ein viktig del av historielagets arbeid.

__Du er velkomen som medlem og vel sjølv om du vil delta aktivt i ei av arbeidsgruppene - eller stå som støttemedlem. Når vi møtest til turar, kveldsvandringar o.l. er det ikkje berre arbeid og alvor, - vi legg vekt på å ha det morosamt og triveleg i lag.
Kontingenten er svært beskjeden, 100 kr. året, og kan innbetalast til konto
2095.49.12141, Heidal Historielag
v/ Gustav Ekre, 2676 Heidal.
Oppgje gjerne også epostadresse, om du har.

Har du spørsmål kan du kontakta oss på tlf.
977 97122,
Arne A. Randen - eller Gustav Ekre, tlf.
917 49779.
E-postadressa vår er:_post@heidal-historielag.org

Det er fint om du samstundes med innbetalinga sender oss ein e-post med dei opplysningane vi treng; adresse, tlf.nr. etc.

louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach factory outlet retro jordans for sale kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre outlet cheap jordan shoes history of jordan 6s sport blue 3s cheap jordans jordan 6 sport blue cheap jordan shoes sport blue 3s kate spade diaper bag michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach outlet online coach factory outlet louis vuitton outlet foamposites for sale sport blue 6s jordan 6 history of Jordan history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans Lebron 12 lebron 12 louis vuitton outlet foamposites black suede louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan coach factory outlet online